KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 • 1 Adet Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Diploma veya Öğrenci Belgesi
 • 2 Adet Biometrik Fotoğraf.
 • Sağlık Raporu (Almaya giderken 2 adet resim ve kimlik fotokopisi ile gidilmelidir.)
 • Sabıka Kaydı.


 • Yabancı Uyruklu Kişiler Yukarıdaki Belgeler İle Birlikte Aşağıdaki Belgeleri Getirmelidir

 • Pasaportunun noter tastikli Türkçe tercümesi
 • Öğrenim belgesinin noter tastikli Türkçe tercümesi


 • Not:
 • A2 sınıf ehliyet alacak adayların 18 (Onsekiz) yaşından gün almış olması gerekmektedir.
 • B sınıfı ehliyet alacak adayların 19 (Ondokuz) yaşından gün almış olması gerekmektedir.
 • E sınıfı ehliyet alacak adayların 23 (Yirmiüç) yaşından gün almış olması gerekmektedir.